– Prohlídky hudebních nástrojů – Zjištění stavu – Ocenění – Odhad ceny –

Prohlídky hudebních nástrojů – Zjištění stavu – Ocenění – Odhad ceny

Oceňování a odhady cen hudebních nástrojů pro potřeby institucí (hudební školy, orchestry, pojišťovny atd.) i soukromé, na základě vydaného oficiálního oprávnění, Oceňování majetku pro věci movité, IČO: 10662600.

     

    
                                                                                                           Partneři: